Bu yeterlilik tünel kalıpçısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Betonarme kalıpçılığı içerisinde tünel kalıp, panel kalıp ve geleneksel ahşap kalıpçılık uygulamaları yapılmaktadır. Tünel kalıp sistemi binaların döşeme ve duvarlarını büyük kalıp elemanları ile tek seferde döküldüğü yerinde dökme bir yapım sistemidir. Geleneksel yapım sistemlerine göre üretim hızı yüksek yapım süresi daha kısadır. Bu bakımdan tünel kalıpçısı mesleğinin kapsadığı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

BELGELENDİRME ŞARTLARI
 • BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU - SEVİYESİ - ADI
 • 11UY0025-3 - Metal Levha Tezgah İşleme İşçisi
 • İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR
 • TÜNEL KALIPÇI (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı -09UMS0028-3
 • AMAÇ
 • Bu yeterlilik tünel kalıpçısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Betonarme kalıpçılığı içerisinde tünel kalıp, panel kalıp ve geleneksel ahşap kalıpçılık uygulamaları yapılmaktadır. Tünel kalıp sistemi binaların döşeme ve duvarlarını büyük kalıp elemanları ile tek seferde döküldüğü yerinde dökme bir yapım sistemidir. Geleneksel yapım sistemlerine göre üretim hızı yüksek yapım süresi daha kısadır. Bu bakımdan tünel kalıpçısı mesleğinin kapsadığı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

 • SINAV TARİHİ
 • 16 Ocak 2020 17:50
 • YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
 • TÜNEL KALIPÇI 11UY0025-3
 • YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
 • -
 • EĞİTİM SÜRESİ
 • 2 hafta
 • SINAV YERİ
 • Sercan Belgelendirme - İstanbul