İlkelerimiz

MYK ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardına ve TÜRKAK Rehber Dokümanlara Uygun Olarak Personel Belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir,

Sektöründe Saygın, Nitelikli, Yeterli ve Uzman Personel İle Çalışan, Sorumlu Kuruluş Olmaktır,

Hizmet verdiğimiz müşterilerin/adayın/başvuru sahibinin kurumsal yapılarını, güvenilirliğini veperformansını gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirmek, belgelemek, sürdürülebilir olmasınısağlamak ve geliştirmektir,

Gizlilik, dürüstlük, bağımsızlık, güvenilirlik, objektiflik ve tarafsız muamele hususlarını etkileyebilecek ticari türden ya da başka türden hiçbir duruma izin vermemektedir. Tüm adaylar ve başvuru sahiplerine adil, tarafsız hakkaniyet ölçülerinde herkese eşit davranarak, aynı belgelendirme kurallarını uygulayarak mesleki becerilerini sınavlarla ortaya koymaktadır,

SERCAN, verilecek hizmetlerle ilgili olarak tarafsızlığına zarar getirecek, dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olmayacaktır.

 

Politikamız

Hizmet Kalitesini Sürekli Geliştirmek , Bağımsız, Tarafsız, Yeterli Ve Bütün İlgili Taraflara Güven Veren Şirket Olmak Temel Politikamızdır.

Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanımız

Belgelendirme talep tüm adaylara ayrımcılık yapmayacağımızı, işleri özellikle yavaşlatmayacağımızı veya haksız yere hızlandırmayacağımızı,

Belgelendirmeye temel teşkil eden şartları içeren sınav şartnamemize başvuran herkesin ulaşabilmesini sağlayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

Personel Belgelendirme Kalite Politikamız
 • Nitelikli, Yeterli ve Uzman Personel İle Çalışmak,
 • Sektöründe Saygın, Sorumlu Kuruluş Olmak,
 • Hizmet verdiğimiz müşterilerin/adayın/başvuru sahibinin kurumsal yapılarını, güvenilirliğini ve performansını gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirmek, belgelemek, sürdürülebilir olmasını sağlamak ve geliştirmek,
 • TS EN ISO/IEC 17024 standardının gereklilikleri titizlikle yerine getirmek,
 • Başvuru sahipleri ve adaylara Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış yeterlilikler için tarafsız, adil, şeffaf hizmet ve değerlendirme imkânına erişim sağlanacaktır.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirme kriterlerine uygunluğun devamı sağlanacaktır.
 • Gizlilik, dürüstlük, bağımsızlık, güvenilirlik, objektiflik ve tarafsız muamele hususlarını etkileyebilecek ticari türden ya da başka türden hiçbir duruma izin verilmeyecektir.
 • SERCAN, çıkar çatışması ile ilgili risk analizi yaparak, çıkar çatışmalarını yönetecek, tarafsız, bağımsız, objektif personel belgelendirme hizmeti verecektir.
 • Bütün başvuru sahipleri ve adaylar aynı değerlendirme ve gizlilik şartlarına tabi tutulacaktır.
 • Belgelendirme için gerekli teknik şartlar belirlenerek başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır. Hizmetlere ulaşma imkanı, başvuran kişinin veya kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmayacak, herkes hizmetlere eşit olarak ulaşabilecektir.
 • SERCAN, tarafsızlığına zarar getirecek hiçbir faaliyette bulunmayacaktır.
 • SERCAN, verilecek hizmetlerle ilgili olarak dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olmayacaktır.

Hizmet Kalitesini Sürekli Geliştirmek ve Bağımsız, Tarafsız, Yeterli  ve Bütün İlgili Taraflara Güven Veren Şirket  Olmak Temel Politikamızdır.