Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütü

Sercan Eğitim Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme Tic. Ltd. Şti. bünyesindeki görevlerimi yerine getirirken;

Sercan Eğitim Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme Tic. Ltd. Şti. Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak göstereceğim tüm faaliyetlerde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak ve tarafsız hizmet vereceğime ve tüm taraflardan bağımsız davranacağıma Personel Belgelendirme kararlarının bağımsızlığını etkileyecek hiçbir faaliyette bulunmayacağımı ve belgelendirmenin sonucunu olumlu veya olumsuz etkileyecek şekilde personelime herhangi bir baskıda bulunmayacağımı. Başvuranların; ilave mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi engelleyici şartlar ortaya koymayacağı ve adayların kuruluşa erişiminin veya başvurusunun haksız olarak engellenmeyeceği veya kısıtlanmayacağını

Personel Belgelendirme Politikasına aykırı davranışlar sergilemeyeceğimi,

Görevlerimi yerine getirirken tarafsız, dürüst ve tüm adaylara için eşit biçimde davranacağımı,

Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

Geçmişte ve/veya halen sürmekte olan herhangi bir ticarî veya diğer menfaat ilişkilerinden bağımsız olmak dâhil, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenmiş tüm kurallara uyacağımı,

Gizlilik prensiplerine uygun hareket edeceğimi,

Personel Belgelendirme Sistemi personelinin her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak bulunduğunu ve bu tür bağlantılardan uzak tutacağımı,

Personel belgelendirme veya sınav sonuçları konusunda sistemin bağımsız ve tarafsızlığına zarar verebilecek gelişmeleri önleyici tedbirleri alacağımı,
SERCAN personeline belgelendirme süreçleri ile ilgili ticari ve mali olarak üst yönetimden ve diğer üçüncü taraflardan hiçbir baskı olmamasını sağlayacağımı,

Belgelendirme faaliyetlerinde görev alacak kişilere yapılacak ücret ödemelerin belgelendirme kararının sonucuyla bağlantılı olmadığını ,
beyan ve taahhüt ederim.

Selver KARADAĞ
Genel Müdür