BELGELENDİRME ŞARTLARI
 • BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU - SEVİYESİ - ADI
 • 17UY0330-3 Rev.01 - Taksi Şoförü
 • İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR
 • 17UY0330-3 REV.01 TAKSİ ŞOFÖRÜ ULUSAL YETERLİLİK
 • AMAÇ
 • BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ
 • 00 00 0000 00:00
 • YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
 • 17UY0330-3 REV.01 TAKSİ ŞOFÖRÜ ULUSAL YETERLİLİK
 • YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
 • 1. Nüfus Sureti (Nüfus Kağıdı fotokopisi) 2. Aday başvuru formu 3. Belgelendirme ücretinin yatırıldığına dair dekont
 • EĞİTİM SÜRESİ