Bu ulusal yeterliliğin amacı Servis Aracı Şoförü (Seviye3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından   yürütülmesi   ve   çalışmalarda   kaliteninartırılması için;
Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
Adayların,  geçerli ve güvenilir bir belge  ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
Eğitim sistemine, sınav   ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

BELGELENDİRME ŞARTLARI
 • BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU - SEVİYESİ - ADI
 • 17UY0328-3 - Servis Aracı Şoförü
 • İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR
 • Servis Aracı Şoförü 17UY0328
 • AMAÇ
 • Bu ulusal yeterliliğin amacı Servis Aracı Şoförü (Seviye3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından   yürütülmesi   ve   çalışmalarda   kaliteninartırılması için;
  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  Adayların,  geçerli ve güvenilir bir belge  ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  Eğitim sistemine, sınav   ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 • BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ
 • 00 Ocak 0000 00:00
 • YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
 • 13UMS0377-3 Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
 • YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
 • 1. Nüfus Sureti (Nüfus Kağıdı fotokopisi) 2. Aday başvuru formu 3. Belgelendirme ücretinin yatırıldığına dair dekont
 • EĞİTİM SÜRESİ