Motorlu kara taşıtı alım satım çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri  tanımlamak,
Adayların,  geçerli ve güvenilir bir belge  ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
Eğitim sistemine, sınav   ve  belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

BELGELENDİRME ŞARTLARI
 • BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU - SEVİYESİ - ADI
 • 17UY0299-5 - Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu
 • İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR
 • Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu 17UY0299-5
 • AMAÇ
 • Motorlu kara taşıtı alım satım çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri  tanımlamak,
  Adayların,  geçerli ve güvenilir bir belge  ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  Eğitim sistemine, sınav   ve  belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 • BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ
 • 00 Ocak 0000 00:00
 • YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
 • 13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu (Seviye 5) 12UMS0267-5 / Satın Alma Sorumlusu (Seviye 5) 16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu (Seviye 5)
 • YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
 • 1. Nüfus Sureti (Nüfus Kağıdı fotokopisi) 2. Aday başvuru formu 3. Belgelendirme ücretinin yatırıldığına dair dekont
 • EĞİTİM SÜRESİ