BELGELENDİRME ŞARTLARI
 • BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU - SEVİYESİ - ADI
 • 12UY0051-3 - Seramik Karo Kaplamacı
 • İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR
 • 12UY0051-3 SERAMİK KARO KAPLAMACI ULUSAL YETERLİLİK
 • AMAÇ
 • BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ
 • 00 00 0000 00:00
 • YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
 • 12UY0051-3 SERAMİK KARO KAPLAMACI ULUSAL YETERLİLİK
 • YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
 • 1. Nüfus Sureti (Nüfus Kağıdı fotokopisi) 2. Aday başvuru formu 3. Belgelendirme ücretinin yatırıldığına dair dekont
 • EĞİTİM SÜRESİ