Bu yeterlilik, Panel Kalıpçının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin belirlenmesi, ölçme değerlendirme ve belgelendirilmesinin yapılması amacıyla hazırlanmıştır

BELGELENDİRME ŞARTLARI
 • BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU - SEVİYESİ - ADI
 • 12UY0050-3 - Panel Kalıpçı
 • İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR
 • PANEL KALIPÇI 12UY0050-3
 • AMAÇ
 • Bu yeterlilik, Panel Kalıpçının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin belirlenmesi, ölçme değerlendirme ve belgelendirilmesinin yapılması amacıyla hazırlanmıştır

 • BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ
 • 00 Ocak 0000 00:00
 • YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
 • Panel Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı -11UMS0176-3
 • YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
 • Nüfus Sureti (Nüfus Kağıdı fotokopisi) Aday başvuru formu Belgelendirme ücretinin yatırıldığına dair dekont
 • EĞİTİM SÜRESİ