4857 Sayılı İş Kanunu’nun 77. Maddesi kapsamında iş yeri iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin alınmasını, araç ve gereçlerin eksiksiz bulundurulmasını sağlamak ve çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması için uyarmak, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek için iş sağlığı ve güvenliği elemanı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır. 

BELGELENDİRME ŞARTLARI
 • BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU - SEVİYESİ - ADI
 • 12UY0052-4 - İş Sağlığı Güvenliği Elemanı
 • İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR
 • İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ELEMANI 12UY0052-4
 • AMAÇ
 • 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 77. Maddesi kapsamında iş yeri iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin alınmasını, araç ve gereçlerin eksiksiz bulundurulmasını sağlamak ve çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması için uyarmak, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek için iş sağlığı ve güvenliği elemanı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır. 

 • BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ
 • 00 Ocak 0000 00:00
 • YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 09UMS0029-4
 • YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
 • 1. Nüfus Sureti (Nüfus Kağıdı fotokopisi) 2. Aday başvuru formu 3. Belgelendirme ücretinin yatırıldığına dair dekont
 • EĞİTİM SÜRESİ