Bu yeterlilik Betonarme Demircisi (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin artırılması için;  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri· ve yetkinlikleri tanımlamak,  Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki· yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,  Eğitim sistemine yetkilendirilmiş belgelendirme· kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır

BELGELENDİRME ŞARTLARI
 • BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU - SEVİYESİ - ADI
 • 11UY0012-3 - Betonarme Demircisi
 • İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR
 • BETONARME DEMİRCİ 11UY0012-3
 • AMAÇ
 •  

  Bu yeterlilik Betonarme Demircisi (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin artırılması için;  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri· ve yetkinlikleri tanımlamak,  Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki· yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,  Eğitim sistemine yetkilendirilmiş belgelendirme· kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır

 • BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ
 • 00 Ocak 0000 00:00
 • YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
 • Betonarme Demircisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 10UMS0082–3
 • YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
 • 1. Nüfus Sureti (Nüfus Kağıdı fotokopisi) 2. Aday başvuru formu 3. Belgelendirme ücretinin yatırıldığına dair dekont
 • EĞİTİM SÜRESİ