Bu ulusal yeterliliğin amacı Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye   5)   mesleğinin   eğitim   almış   ve   nitelik kazandırılmış   kişiler   tarafından   yürütülmesi   ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
Adayların,  geçerli  ve  güvenilir  bir  belge  ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
Eğitim sistemine,   sınav ve   belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

BELGELENDİRME ŞARTLARI
 • BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU - SEVİYESİ - ADI
 • 17UY0333-5 - Sorumlu Emlak Danışmanı
 • İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR
 • Sorumlu Emlak Danışmanı 17UY0333-5
 • AMAÇ
 • Bu ulusal yeterliliğin amacı Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye   5)   mesleğinin   eğitim   almış   ve   nitelik kazandırılmış   kişiler   tarafından   yürütülmesi   ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  Adayların,  geçerli  ve  güvenilir  bir  belge  ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  Eğitim sistemine,   sınav ve   belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 • BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ
 • 00 Ocak 0000 00:00
 • YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
 • 13UMS0365-5/ Pazarlama Sorumlusu Seviye 5 16UMS0520-5/ Satış Sorumlusu Seviye 5 12UMS0267-5/ Satın Alma Sorumlusu Seviye 5
 • YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
 • 1. Nüfus Sureti (Nüfus Kağıdı fotokopisi) 2. Aday başvuru formu 3. Belgelendirme ücretinin yatırıldığına dair dekont
 • EĞİTİM SÜRESİ