Bu ulusal yeterliliğin amacı Emlak Danışmanı (Seviye-4)  mesleğinin  eğitim  almış  ve  nitelik  kazandırılmış kişiler   tarafından   yürütülmesi   ve   çalışmalarda kalitenin artırılması için;
Adayların  sahip  olması  gereken  nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,  
Adayların,  geçerli  ve  güvenilir  bir  belge  ile mesleki yeterliliğinin kanıtlamasına  olanak vermek,
Eğitim sistemine,  sınav  ve  belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır

BELGELENDİRME ŞARTLARI
 • BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU - SEVİYESİ - ADI
 • 17UY0332-4 - Emlak Danışmanı
 • İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR
 • Emlak Danışmanı 17UY0332
 • AMAÇ
 • Bu ulusal yeterliliğin amacı Emlak Danışmanı (Seviye-4)  mesleğinin  eğitim  almış  ve  nitelik  kazandırılmış kişiler   tarafından   yürütülmesi   ve   çalışmalarda kalitenin artırılması için;
  Adayların  sahip  olması  gereken  nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,  
  Adayların,  geçerli  ve  güvenilir  bir  belge  ile mesleki yeterliliğinin kanıtlamasına  olanak vermek,
  Eğitim sistemine,  sınav  ve  belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır

 • BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ
 • 00 Ocak 0000 00:00
 • YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI
 • Emlak Danışmanı 14UMS0458-3
 • YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
 • 1. Nüfus Sureti (Nüfus Kağıdı fotokopisi) 2. Aday başvuru formu 3. Belgelendirme ücretinin yatırıldığına dair dekont
 • EĞİTİM SÜRESİ